Skip to main content
21 August 2022 - 27 August 2022
REGISTER

“Günümüz sanatı“, “yeni medya”, “dijital sanat”, kavramlarına odaklanan atölye çalışması, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim ve iletişim biçimlerine etkilerini, müellifin değişen rolünü güncel eserler ve akımlar üzerinden işleyecektir. Atölye giriş seviyesindedir ve ilgili alanlarda herhangi bir deneyim gerekli değildir.

Hedef Kitle:

Sanat ve güncel teknolojilerin yarattığı yeni anlatım biçimlerine ilgi duyan herkes.

Ücret:

Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 2925, çadırlar için 2225 TL’dir.

Kontenjan:

25 kişi.

İletişim Kişisi:

Aycan Şahin - aycansahin@nesinkoyleri.org

Lecturers

BAGER AKBAY

Bager Akbay studied Communication Design at Istanbul and Interface Cultures at Linz Art University, Austria. After his studies at Black Theater as an actor and puppeteer,