Skip to main content
9 July 2018 - 21 July 2018
REGISTER

This program brings together participants from different backgrounds and aims at constructing a collective thinking and production platform to interrogate about spatial practices, while supporting the participants in their collective working skills. It provides information about better living environments to create awareness to demand it. It opens up space for discussions and questioning about the spatial discourse, connecting a variety of disciplines that are close to one another but usually don’t act together. The program also invites students coming from different environments who are involved in the education of architecture, and focuses on the necessities of the rural, besides the urban spaces.

Studios

On the Move

Çizim ağırlıklı olan “yürürçizer” atölyesinde katılımcılar bir iç ya da dış mekânı, genel pratiğe uygun olarak-tek bir kaçış noktası odağa alınarak değil, soyutlamaya yakın bir dille ve hareket halindeyken çizmeye davet edilir. Performatif bir deneyim öneren atölye, hem iç mekanlarda hem de doğadaki yürüyüşler esnasında yapılan çizimlerin toplamıdır. Atölyede geliştirilmek istenen esas olarak, çizimlerin kalitesi değil, mekanı üç boyutlu algılamaya yönelik bir düşünme pratiğidir.

People in the Environment

Dersin Amacı: Bu atölye, çok ve parçalı bilgi/veri ortamında yaşayan günümüz öznelerinin, mimarlık üretimi üzerinden bir ilişkiler ağı kavrayışı geliştirmelerini, parçalardan oluşan bütün üzerine tartışmalar yürütmelerini ve bu parçaların alternatif yan yana gelişleri ile ortaya çıkabilecek yeni bütünler üzerine denemeler yapmalarını hedeflemektedir. Birbirine paralel ve birbirini bütünleyici iki ana eksen üzerinden yürütülecek tartışmalar, mimarlığın fiziksel ve sosyal içeriklerine odaklanmaktadır. 

 

Program team

Burcu Serdar Köknar

1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Emre Özyetiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2009, Felsefe bölümünden 2010’da mezun oldu. 2011 senesinde başladığı RMIT Üniversitesi - SIAL bünyesindeki yüksek lisans programını Manfredo Tafuri ve mimari ideolojinin eleştirisi üzerine çalıştığı tez ile 2013 senesinde tamamladı. Yıkım, bellek ve kodlar üzerine araştırmalarına devam ediyor.

Esra Akbalık

Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000, Mimarlık Yüksek Lisans (İTÜ, 2004), Mimarlık Doktora (Maltepe Üniversitesi, 2017). Yüksek lisans ve doktoraya başlangıç arasında geçen dokuz yılda, mimarlık sektörünün farklı ölçek ve hizmet alanındaki ortamlarında çalıştı. 2013 yılında doktora öğrenciliği ile eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Construction Management, Modernization and Architecture, Kimlik ve Mekân gibi teorik dersleri yürüttü. 2016 Şubat ayında buradaki görevinden ayrıldı.

Esra Sakınç

1991 de lisans, 1994 de yüksek lisans, 2006’da doktorası bitti. Hepsi de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde oldu bir de Yapı Fiziği Kürsüsünde. Aydınlatma ile başlayan yüksek lisans serüveni mimaride güneş ile bitti. Ancak, bunların arasında ve sonrasında, Fiziksel Çevre derslerini hazırlarken ve anlatırken çevrenin Mimarlık ve Tasarım ile olan ilişkisinin ne olduğu sorusu hiç bitmedi. Anlamaya çalıştıkça bilmenin bitmezliği eklendi, anlatıcı ve araştırmacı ikiliğine bir de akademik var oluş sorunları eklenince geçmişinin özünün arayış olduğu sonucuna vardı.

Sait Ali Köknar

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde birinci sınıf tasarım stüdyolarından sorumlu öğretim üyesi. Tasarım felsefesi, araçları ve tarihine ilişkin araştırmalar yürütüyor. Lisans eğitimini İTÜ’de, Archiprix ödülü alan bitirme projesiyle 1996 yılında tamamladı. Aynı okulda yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

Tuğçe Tuna

Tuğçe Tuna, mover, body reader, choreographer, interdisciplinary performance and contemporary dance artist, dance and movement therapist and academic, based in Istanbul, Turkey. She develops a wide range of representational forms incorporating body, space and concept in response to the diverse contexts of her projects. She has been working in many capacities both in Turkey and internationally (Salzburg, Wien, Köln, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prag, Slovenya, Atina, etc.) since 1993, including numerous international festivals, organizations, and academies.